Så fungerar krytpovalutan Ethereum

Ethereum är en kryprovaluta som har blivit väldigt populär och är nu den näst största efter bitcoin. Ethereum är en mjukvaruplattform där Ether är själva kryptovalutan som används inom plattformen. Priset på Ethereum påverkas av en rad faktorer och kan svänga mycket.

Kryprovalutan Ethereum är en open source-plattform som kan skapa och hantera smarta kontrakt och decentraliserade applikationer. Ethereum baseras på blockchain-teknologin precis som bitcoin. Ethereum är näst störts kryprovalutan, på första plats är bictoin. Om du är intresserad av att investera i kryptovalutan ska du kolla in https://bt.cx/sv/ethereum-ether/ för att få mer information om Ethereum. Ethereum heter egentligen själva plattformen och Ether är kryotovalutan som används att handla med inom plattformen men oftast talas det endast om Ethereum. Ether är själva bränslet eftersom det är ether som används som betalning till alla som lånar ut datorkraft till plattformen.

Ethereums pris påverkas av en rad faktorer

Priset på Ethereum påverkas likt andra valutor av olika faktorer. Ethereum och andra kryptovalutor påverkas dock mindre av politiska och ekonomiska förändringar än vanliga traditionella valutor.

Faktorer som påverkar priset på Ethereum:

  • Tillgänglighet
  • Utbud och efterfrågan
  • Reglering
  • Media
  • Tekniska aspekter

Det finns ingen begränsning för Ethereum som det gör för bitcoin. Men hur antalet Ether förändras påverkar tillgängligheten och därmed priset. Det finns en begränsning för hur många bitcoin det går att framställa. Som det ser ut nu regleras inte Ethereum av nån myndighet eller stat. Om det skulle förändras i framtiden kan det påverka priset. Media kan ha en stor påverkan på priset både i positiv och negativ bemärkelse. Priset påverkas även av utbud och efterfrågan. Ethereums pris kan svänga kraftigt både upp och ner vilket är bra att vara medveten om.

Investera i Ethereum

Om du ska handla Ethereum är det viktigt att vara påläst om blockkedje-tekniken och hur Ethereum fungerar rent praktiskt. Eftersom kryprovalutan är väldigt volatil är det också viktigt att ha en tydlig plan innan du handlar något. Bestäm vilken tidshorisont du har, när du ska sälja och vad målet är. Det finns också olika sätt att investera i Ethereum. Antingen köper du själva valutan eller köper du en finansiell produkt som har Ethereum som underliggande tillgång. Oavsett vad du köper bör du alltid vara införstådd med vad som gäller.