Kvinnor tar privatekonomin på större allvar

Att vara bra på att hushålla med sina slantar är något som den genomsnittliga svensken inte är. Men, ser man till män och kvinnor visar en undersökning att kvinnor i högre utsträckning tar risker gällande si privatekonomi på större allvar än vad män gör. 

Det är i en artikel från Newsdesk som man kan läsa att kvinnors konsumtionsbeteende står högre i riskzoonen för att dra på sig betalningsanmärkningar än män, men vidare går det också att ta del av att kvinnorna sedan tar denna risk på större allvar.

”Det är intressant att kvinnor generellt i högre grad är medvetna om risken med konsumtion på kredit. Den självinsikten vill vi veta mer om och syftet med Konsumtionsprofilen är att skapa en större medvetenhet hos gemene man om sin privatekonomi”

Kredithanteringsleverantören Lindorff har gjort ett test där människor själva får svara på ett gäng frågor, ett självskattningstest. Utifrån detta test kunde de se efter 4000 personer svarat att 48 % svarade att de fått en betalningspåminnelse det senaste året.

4246396-paying-with-a-banknoteVi har i tidigare artikel skrivit om hur man tar tag i sin privatekonomi, och egentligen är det ingen raketforskning, utan det handlar om att man ska veta alla sina bäckar och ha koll på hur man spenderar sina pengar. Genom att få mer koll kommer man även att få mer trygghet. Som kvinna ska man mer tänka sig före innan man genomför ett köp, medan man som man måste fundera på hur man kanske bryter en dålig vana för att komma på rätt köl igen.