Kvinnor missgynnas på börsen

Antalet kvinnor i VD-position ökar stadigt. Det låter som goda nyheter, men tyvärr är det långt ifrån klart att börsmarknaden blivit jämställd. Tvärtom. Rapporter visar nämligen att mansdominansen minskar, men fortfarande är 9 av 10 vd:ar män, och lönerna skiljer sig fortfarande åt.

Å ena sidan har börsmarknaden aldrig varit så jämställd som den är idag. Det beror på en rad olika faktorer, bland annat på så kallad lönekartläggning som synliggjort systematiska orättvisor på arbetsplatsen. Några som specialiserar sig på detta är https://pihr.se/, som lanserat en mjukvara för lönekartläggning. Genom att skapa ett automatiserat system som kan blottgöra skillnader är det enkelt att analysera var någonstans problemet landar. Företagen måste sedan redovisa löneskillnaderna. Det här menar många har smittat av sig på börsmarknaden också, en mycket stel sektor som inte är lika framgångsrik att radera ut skillnader mellan manligt och kvinnligt arbete som många andra branscher och sektorer.

Rättvisare – men fortfarande orättvist 

Du kan läsa om det i både DN och Dagens industri. Kvinnorna på börsen ökar stadigt, men samtidigt ser man fortsatta hinder. 9 av 10 vd:ar är fortfarande män, och det är enligt många undersökningar ofta kvinnliga vd:ar som ger plats åt fler kvinnliga toppositioner. Det betyder att männen måste arbeta hårdare med att ge förtroende åt kvinnliga kollegor, något som många menar fortfarande är långt bort från att hända.

För att det ska ske en riktig förändring måste ett mer automatiserat system till menar många. När arbetsmarknaden fortfarande är så godtycklig är det viktigt att hitta strategier som omöjliggör kulturellt och socialt betingade mönster och problem. Med hjälp av omfattande lönekartläggningar och olika kartläggningar som synliggör privilegier kommer man lättare komma åt problemet menar många.

Här kan man se i siffror om hur jämställdheten i Sverige ser ut på ett övergripande sätt.