Främja kvinnligt företagande

Något som är viktigt är att främja företagande, men än så länge dominerar manligt företagande marknaden och därför är det viktigt att faktiskt främja kvinnors företagande – vilket är precis vad den globala organisationen Women Investing in Women och olika nätverk gör.

Idag är det vanligare än någonsin att människor ger sig i kast med eget företagande och det finns flera olika lösningar som man kan använda sig av för att förenkla sitt företagande. Till exempel finns mängder av olika tjänster som gör att man exempelvis kan betala faktura med kort enkelt & snabbt, hålla koll på företagets ekonomi och konkreta verktyg för hur man ska gå till väga för att starta företag. Men trots att detta är något som varje individ kan starta är det desto mer sällsynt med kvinnligt företagande. Därför är det otroligt viktigt att detta är något man fokuserar på att främja och det finns en hel del organisationer som kontinuerligt arbetar med just detta. Ett exempel är den globala organisationen Women Investing in Women som syftar till att främja kvinnliga investerare och på så vis ge kvinnor ekonomiskt inflytande världen över. Till SvD säger organisationens grundare Anu Bhardwaj att man på detta vis kan lyfta in fler kvinnor i styrelser och därigenom föra in nya perspektiv i företagen.

Lyfta fram frågan

4392659-connected-peopleAtt det finns fler män än kvinnor som driver företag är det ingen tvekan om, men frågan är varför det är färre kvinnor som väljer att bli företagare. Detta är något som Länsstyrelsen och Tillväxtverket i Stockholm valde att adressera i dagarna då man en konferens i ämnet med huvudfokus att belysa vad forskningen kommit fram till på området. Konferensen tog bland annat och pekade på de hinder som kvinnor ställs inför när de ska starta egna företag och vad som kan göras för att övervinna dessa (Källa). Likaså lyftes frågan hur man kan främja det kvinnliga företageandet även i fjol i samband med den internationella kvinnodagen som infaller den 8 mars. Då höll man nämligen en nätverksträff anordnad av länsstyrelsen i Värmland med fokus på företagande och entreprenörskap där målguppen var kvinnor med svensk eller invandrarbakgrund som driver eller vill etablera företag i Sverige. Där var syftet att lyfta fram de kvinnor som redan etablerat framgångsrika företag och fokus låg på nätverkande, lärande, företagande och erfarenhetsutbyte – framförallt ur ett månkulturellt perspektiv (Källa).