Factoring och socialt engagemang

Factoring, att ett finansbolag köper upp dina fakturor, är ingen modern företeelse som man kanske kan tro. Redan innan 1400-talet var det en stor del av näringslivet i England, och sedan har det bara spridit sig världen över. I dag är det en väldigt viktig del av Sveriges ekonomi och är till och med något som håller många företag vid liv då och då.

Socialt engagemang viktigt

Men enligt många räcker det inte bara att ha god ekonomi för ett företag utan man får gärna vara socialt engagerad. Det skapar stort förtroende för kunder och samarbetspartners och är minst lika viktigt som pengarna i ditt bolag. För visst vill man som företagare att allting ska gå runt, men något som kan underlätta är faktiskt att vara socialt engagerade eftersom det i det långa loppet kan göra så att fler ansluter sig. Det skapar good will och man får en bra position.

Men innan man börjar engagera sig socialt bör man ha en någorlunda stabil ekonomi så det inte påverkar negativt, om man inte varit engagerad från allra första början med att kanske till och med ha socialt engagemang som affärsidé på något plan. Det är dock som sagt viktigt att komma ihåg att det faktiskt kan ge ännu mer pengar i längden, och pengar är ju en av de stora anledningarna till att man driver ett företag. Factoring är alltid ett alternativ om man vill engagera sig och få in pengar snabbt och det kan verkligen underlätta för hela företaget och dess framgång och levnadstid.