Ekobrott – nya metoder och statistik

Ekobrott är inget ovanligt. Men vad räknas egentligen som ekobrott? Vi undersöker också vilka nya metoder för ekobrott har vuxit fram – både bland brottslingar och de som jagar dem.

Om du är en av de utsatts eller anklagats för ekobrott kan du komma att behöva juridisk rådgivning. På juristbyrån Olsson Lilja är man experter på denna typ av brottslighet, och de kan med största sannolikhet hjälpa dig med ditt problem.

Om du är en av dessa är du långt ifrån ensam – bara under 2017 anmäldes över 200 000 fall av ekonomiskbrottslighet och året dessförinnan angav 4,3 procent av Sveriges befolkning att de utsatts för något typ av ekobrott. Men det verkar även som att fler brott klaras upp: mellan 2016 och 2017 såg man även en fördubbling av antalet lagförda brottsmisstankar.

Men vilka brott räknas som ekobrott? Ordet är ett samlingsbegrepp för flera typer av brott, några av dessa är:

  • Skattebrott/bokföringsbrott. Detta är den vanligaste formen av ekobrott. Detta innebär att man far med osanning i samband med företagsbokföring och/eller skattedeklaration.
  • Mutor. Att ha muta någon med ekonomiska (eller andra) medel räknas som en brottslig form av korruption.
  • Förskingring. Att förskingra eller gömma undan tillgångar för att slippa redovisa dessa räknas som ett ekobrott.
  • Insiderbrott. Är benämningen då någon, med hjälp av för allmänheten okänd information, ägnar sig åt vinstinbringande handel med aktier, fonder, och andra värdepapper.

Man kan se att män är något överrepresenterade bland ekobrottslingar. Utifrån samma statistik kan man också konstatera att den grupp som oftast blir utsatt för ekobrott är utrikesfödda i åldrarna 45-64 år.

Nya former av ekobrott

Med den tekniska utvecklingen skapas nya möjligheter – även för brottslig verksamhet. Mängden bedrägerier online ökar kraftigt. Fuskfakturor, key-logging och inbrott på privatkonton hör till vanliga ekobrott i den digitala miljön.

Bolagsverket har börjat tackla problemet med blufföretag som använder sig av en så kallas ”målvakt”, genom att kräva uppgiftskompletteringar som vidare bekräftar dennes identitet. Användandet av målvakter – personer som på pappret tar det juridiska ansvaret för en ekonomisk verksamhet – inom ekobrott har ökat sedan avskaffandet av revisionsplikten.

Har du, eller någon i din närhet, utsatts för – eller på annat sätt kommit i kontakt med –ekonomisk brottslighet? På ekobrottsmyndighetens hemsida kan du läsa mer och göra en anmälan.