Kvinnor missgynnas på börsen

Antalet kvinnor i VD-position ökar stadigt. Det låter som goda nyheter, men tyvärr är det långt ifrån klart att börsmarknaden blivit jämställd. Tvärtom. Rapporter visar nämligen att mansdominansen minskar, men fortfarande är 9 av 10 vd:ar män, och lönerna skiljer sig fortfarande åt.

Å ena sidan har börsmarknaden aldrig varit så jämställd som den är idag. Det beror på en rad olika faktorer, bland annat på så kallad lönekartläggning som synliggjort systematiska orättvisor på arbetsplatsen. Några som specialiserar sig på detta är https://pihr.se/, som lanserat en mjukvara för lönekartläggning. Genom att skapa ett automatiserat system som kan blottgöra skillnader är det enkelt att analysera var någonstans problemet landar. Företagen måste sedan redovisa löneskillnaderna. Det här menar många har smittat av sig på börsmarknaden också, en mycket stel sektor som inte är lika framgångsrik att radera ut skillnader mellan manligt och kvinnligt arbete som många andra branscher och sektorer.

Rättvisare – men fortfarande orättvist 

Du kan läsa om det i både DN och Dagens industri. Kvinnorna på börsen ökar stadigt, men samtidigt ser man fortsatta hinder. 9 av 10 vd:ar är fortfarande män, och det är enligt många undersökningar ofta kvinnliga vd:ar som ger plats åt fler kvinnliga toppositioner. Det betyder att männen måste arbeta hårdare med att ge förtroende åt kvinnliga kollegor, något som många menar fortfarande är långt bort från att hända.

För att det ska ske en riktig förändring måste ett mer automatiserat system till menar många. När arbetsmarknaden fortfarande är så godtycklig är det viktigt att hitta strategier som omöjliggör kulturellt och socialt betingade mönster och problem. Med hjälp av omfattande lönekartläggningar och olika kartläggningar som synliggör privilegier kommer man lättare komma åt problemet menar många.

Här kan man se i siffror om hur jämställdheten i Sverige ser ut på ett övergripande sätt.

Främja kvinnligt företagande

Något som är viktigt är att främja företagande, men än så länge dominerar manligt företagande marknaden och därför är det viktigt att faktiskt främja kvinnors företagande – vilket är precis vad den globala organisationen Women Investing in Women och olika nätverk gör.

Idag är det vanligare än någonsin att människor ger sig i kast med eget företagande och det finns flera olika lösningar som man kan använda sig av för att förenkla sitt företagande. Till exempel finns mängder av olika tjänster som gör att man exempelvis kan betala faktura med kort enkelt & snabbt, hålla koll på företagets ekonomi och konkreta verktyg för hur man ska gå till väga för att starta företag. Men trots att detta är något som varje individ kan starta är det desto mer sällsynt med kvinnligt företagande. Därför är det otroligt viktigt att detta är något man fokuserar på att främja och det finns en hel del organisationer som kontinuerligt arbetar med just detta. Ett exempel är den globala organisationen Women Investing in Women som syftar till att främja kvinnliga investerare och på så vis ge kvinnor ekonomiskt inflytande världen över. Till SvD säger organisationens grundare Anu Bhardwaj att man på detta vis kan lyfta in fler kvinnor i styrelser och därigenom föra in nya perspektiv i företagen.

Lyfta fram frågan

4392659-connected-peopleAtt det finns fler män än kvinnor som driver företag är det ingen tvekan om, men frågan är varför det är färre kvinnor som väljer att bli företagare. Detta är något som Länsstyrelsen och Tillväxtverket i Stockholm valde att adressera i dagarna då man en konferens i ämnet med huvudfokus att belysa vad forskningen kommit fram till på området. Konferensen tog bland annat och pekade på de hinder som kvinnor ställs inför när de ska starta egna företag och vad som kan göras för att övervinna dessa (Källa). Likaså lyftes frågan hur man kan främja det kvinnliga företageandet även i fjol i samband med den internationella kvinnodagen som infaller den 8 mars. Då höll man nämligen en nätverksträff anordnad av länsstyrelsen i Värmland med fokus på företagande och entreprenörskap där målguppen var kvinnor med svensk eller invandrarbakgrund som driver eller vill etablera företag i Sverige. Där var syftet att lyfta fram de kvinnor som redan etablerat framgångsrika företag och fokus låg på nätverkande, lärande, företagande och erfarenhetsutbyte – framförallt ur ett månkulturellt perspektiv (Källa).