Bevara kunder och få tid till nya

I nästan alla situationer är det mer lönsamt att fokusera på att behålla existerande kunder än att jaga nya – om valet råkar vara så svart och vitt. Med ett väl implementerat verktyg för Customer Relationship Management (CRM) kan företag mer effektivt bevara sin kundinformation och således få mer tid till att knyta nya relationer och öka lönsamheten på andra sätt.

I takt med att ditt företag växer, desto svårare är det att lagra din kundinformation med bara gott minne och enkel dokumentation i Excel. Att hålla koll på dina kunder, leverantörer och partners med ett smart CRM-system från exempelvis https://www.chessit.se/ ger dig flera fördelar:

  • Alla kundinformation på ett och samma ställe.
  • Enklare överlämning när någon kundansvarig slutar, vilket skapar trygghet.
  • GDPR-medvetenhet inbyggt i systemet för att undvika att information som anses vara känslig lagras.
  • Enklare att ta fram kampanjer, rapporter och statistik.

Ordning och reda

Ovanstående punkter kan egentligen sammanfattas till att CRM ger företag högre trygghet och effektivisering. Det resulterar i mer tid för att skapa nya kundrelationer, utveckla produkter och skapa kampanjer.

Tryggheten är heller inte att försumma. Tänk att en säljare på ditt företag avslutar sin tjänst och något CRM-system inte finns implementerat. Förvirringen som uppstår när kunden ska lämnas över kommer sannolikt bli enorm. En databas med strukturerad information förhindrar såna situationer.

De flesta CRM-system är idag också uppbyggda med GDPR-regler i åtanke, för att förhindra att känslig information lagras på ett felaktigt sätt. Bryter företag mot GDPR-reglerna kan det resultera i höga böter.

Viktigt i konkurrensutsatta branscher

I branscher där konkurrensen är hög är det ännu viktigare att behålla sina kunder. Ett snedsteg är allt som krävs för att kunden ska gå till en konkurrent. En investering i ett smidigt och säkert CRM-verktyg är en investering i dina kunder.