Så fungerar krytpovalutan Ethereum

Ethereum är en kryprovaluta som har blivit väldigt populär och är nu den näst största efter bitcoin. Ethereum är en mjukvaruplattform där Ether är själva kryptovalutan som används inom plattformen. Priset på Ethereum påverkas av en rad faktorer och kan svänga mycket.

Kryprovalutan Ethereum är en open source-plattform som kan skapa och hantera smarta kontrakt och decentraliserade applikationer. Ethereum baseras på blockchain-teknologin precis som bitcoin. Ethereum är näst störts kryprovalutan, på första plats är bictoin. Om du är intresserad av att investera i kryptovalutan ska du kolla in https://bt.cx/sv/ethereum-ether/ för att få mer information om Ethereum. Ethereum heter egentligen själva plattformen och Ether är kryotovalutan som används att handla med inom plattformen men oftast talas det endast om Ethereum. Ether är själva bränslet eftersom det är ether som används som betalning till alla som lånar ut datorkraft till plattformen.

Ethereums pris påverkas av en rad faktorer

Priset på Ethereum påverkas likt andra valutor av olika faktorer. Ethereum och andra kryptovalutor påverkas dock mindre av politiska och ekonomiska förändringar än vanliga traditionella valutor.

Faktorer som påverkar priset på Ethereum:

 • Tillgänglighet
 • Utbud och efterfrågan
 • Reglering
 • Media
 • Tekniska aspekter

Det finns ingen begränsning för Ethereum som det gör för bitcoin. Men hur antalet Ether förändras påverkar tillgängligheten och därmed priset. Det finns en begränsning för hur många bitcoin det går att framställa. Som det ser ut nu regleras inte Ethereum av nån myndighet eller stat. Om det skulle förändras i framtiden kan det påverka priset. Media kan ha en stor påverkan på priset både i positiv och negativ bemärkelse. Priset påverkas även av utbud och efterfrågan. Ethereums pris kan svänga kraftigt både upp och ner vilket är bra att vara medveten om.

Investera i Ethereum

Om du ska handla Ethereum är det viktigt att vara påläst om blockkedje-tekniken och hur Ethereum fungerar rent praktiskt. Eftersom kryprovalutan är väldigt volatil är det också viktigt att ha en tydlig plan innan du handlar något. Bestäm vilken tidshorisont du har, när du ska sälja och vad målet är. Det finns också olika sätt att investera i Ethereum. Antingen köper du själva valutan eller köper du en finansiell produkt som har Ethereum som underliggande tillgång. Oavsett vad du köper bör du alltid vara införstådd med vad som gäller.

Bevara kunder och få tid till nya

I nästan alla situationer är det mer lönsamt att fokusera på att behålla existerande kunder än att jaga nya – om valet råkar vara så svart och vitt. Med ett väl implementerat verktyg för Customer Relationship Management (CRM) kan företag mer effektivt bevara sin kundinformation och således få mer tid till att knyta nya relationer och öka lönsamheten på andra sätt.

I takt med att ditt företag växer, desto svårare är det att lagra din kundinformation med bara gott minne och enkel dokumentation i Excel. Att hålla koll på dina kunder, leverantörer och partners med ett smart CRM-system från exempelvis https://www.chessit.se/ ger dig flera fördelar:

 • Alla kundinformation på ett och samma ställe.
 • Enklare överlämning när någon kundansvarig slutar, vilket skapar trygghet.
 • GDPR-medvetenhet inbyggt i systemet för att undvika att information som anses vara känslig lagras.
 • Enklare att ta fram kampanjer, rapporter och statistik.

Ordning och reda

Ovanstående punkter kan egentligen sammanfattas till att CRM ger företag högre trygghet och effektivisering. Det resulterar i mer tid för att skapa nya kundrelationer, utveckla produkter och skapa kampanjer.

Tryggheten är heller inte att försumma. Tänk att en säljare på ditt företag avslutar sin tjänst och något CRM-system inte finns implementerat. Förvirringen som uppstår när kunden ska lämnas över kommer sannolikt bli enorm. En databas med strukturerad information förhindrar såna situationer.

De flesta CRM-system är idag också uppbyggda med GDPR-regler i åtanke, för att förhindra att känslig information lagras på ett felaktigt sätt. Bryter företag mot GDPR-reglerna kan det resultera i höga böter.

Viktigt i konkurrensutsatta branscher

I branscher där konkurrensen är hög är det ännu viktigare att behålla sina kunder. Ett snedsteg är allt som krävs för att kunden ska gå till en konkurrent. En investering i ett smidigt och säkert CRM-verktyg är en investering i dina kunder.

 

Kvinnor missgynnas på börsen

Antalet kvinnor i VD-position ökar stadigt. Det låter som goda nyheter, men tyvärr är det långt ifrån klart att börsmarknaden blivit jämställd. Tvärtom. Rapporter visar nämligen att mansdominansen minskar, men fortfarande är 9 av 10 vd:ar män, och lönerna skiljer sig fortfarande åt.

Å ena sidan har börsmarknaden aldrig varit så jämställd som den är idag. Det beror på en rad olika faktorer, bland annat på så kallad lönekartläggning som synliggjort systematiska orättvisor på arbetsplatsen. Några som specialiserar sig på detta är https://pihr.se/, som lanserat en mjukvara för lönekartläggning. Genom att skapa ett automatiserat system som kan blottgöra skillnader är det enkelt att analysera var någonstans problemet landar. Företagen måste sedan redovisa löneskillnaderna. Det här menar många har smittat av sig på börsmarknaden också, en mycket stel sektor som inte är lika framgångsrik att radera ut skillnader mellan manligt och kvinnligt arbete som många andra branscher och sektorer.

Rättvisare – men fortfarande orättvist 

Du kan läsa om det i både DN och Dagens industri. Kvinnorna på börsen ökar stadigt, men samtidigt ser man fortsatta hinder. 9 av 10 vd:ar är fortfarande män, och det är enligt många undersökningar ofta kvinnliga vd:ar som ger plats åt fler kvinnliga toppositioner. Det betyder att männen måste arbeta hårdare med att ge förtroende åt kvinnliga kollegor, något som många menar fortfarande är långt bort från att hända.

För att det ska ske en riktig förändring måste ett mer automatiserat system till menar många. När arbetsmarknaden fortfarande är så godtycklig är det viktigt att hitta strategier som omöjliggör kulturellt och socialt betingade mönster och problem. Med hjälp av omfattande lönekartläggningar och olika kartläggningar som synliggör privilegier kommer man lättare komma åt problemet menar många.

Här kan man se i siffror om hur jämställdheten i Sverige ser ut på ett övergripande sätt.

Ekobrott – nya metoder och statistik

Ekobrott är inget ovanligt. Men vad räknas egentligen som ekobrott? Vi undersöker också vilka nya metoder för ekobrott har vuxit fram – både bland brottslingar och de som jagar dem.

Om du är en av de utsatts eller anklagats för ekobrott kan du komma att behöva juridisk rådgivning. På juristbyrån Olsson Lilja är man experter på denna typ av brottslighet, och de kan med största sannolikhet hjälpa dig med ditt problem.

Om du är en av dessa är du långt ifrån ensam – bara under 2017 anmäldes över 200 000 fall av ekonomiskbrottslighet och året dessförinnan angav 4,3 procent av Sveriges befolkning att de utsatts för något typ av ekobrott. Men det verkar även som att fler brott klaras upp: mellan 2016 och 2017 såg man även en fördubbling av antalet lagförda brottsmisstankar.

Men vilka brott räknas som ekobrott? Ordet är ett samlingsbegrepp för flera typer av brott, några av dessa är:

 • Skattebrott/bokföringsbrott. Detta är den vanligaste formen av ekobrott. Detta innebär att man far med osanning i samband med företagsbokföring och/eller skattedeklaration.
 • Mutor. Att ha muta någon med ekonomiska (eller andra) medel räknas som en brottslig form av korruption.
 • Förskingring. Att förskingra eller gömma undan tillgångar för att slippa redovisa dessa räknas som ett ekobrott.
 • Insiderbrott. Är benämningen då någon, med hjälp av för allmänheten okänd information, ägnar sig åt vinstinbringande handel med aktier, fonder, och andra värdepapper.

Man kan se att män är något överrepresenterade bland ekobrottslingar. Utifrån samma statistik kan man också konstatera att den grupp som oftast blir utsatt för ekobrott är utrikesfödda i åldrarna 45-64 år.

Nya former av ekobrott

Med den tekniska utvecklingen skapas nya möjligheter – även för brottslig verksamhet. Mängden bedrägerier online ökar kraftigt. Fuskfakturor, key-logging och inbrott på privatkonton hör till vanliga ekobrott i den digitala miljön.

Bolagsverket har börjat tackla problemet med blufföretag som använder sig av en så kallas ”målvakt”, genom att kräva uppgiftskompletteringar som vidare bekräftar dennes identitet. Användandet av målvakter – personer som på pappret tar det juridiska ansvaret för en ekonomisk verksamhet – inom ekobrott har ökat sedan avskaffandet av revisionsplikten.

Har du, eller någon i din närhet, utsatts för – eller på annat sätt kommit i kontakt med –ekonomisk brottslighet? På ekobrottsmyndighetens hemsida kan du läsa mer och göra en anmälan.

Innan du tar ett SMS-lån

Det är många svenskar som tar snabba lån. Det behöver inte vara ett problem – men vi tycker att det är viktigt att du har vissa saker i åtanke innan du lånar pengar. Här är några tips på hur du lånar pengar på ett smartare sätt.

Här är tre råd som du borde följa för att minimera riskerna med att ta en snabblån:

 • Jämför långivare. Innan du tar ett sms-lån är det bra att få en överblick av marknaden. Vem kan ge dig den bästa dealen? Det finns en uppsjö av olika alternativ att välja mellan, och lyckligtvis även sajter som är dedikerade till att jämföra långivare. Här hittar du bra information om smslån >>>
 • Pengarna ska betalas tillbaka. Det kanske låter som en självklarhet, men många tränger bort detta faktum ur tankarna då de lånar pengarna. Men försök vara ärlig mot dig själv – om du inte klarar ekonomin denna månad – vad säger att du har råd att betala av skulder nästa månad?
 • Är lånet nödvändigt? Vi förutsätter att du själv kan göra den bedömningen – men det är sällan en bra idé att låna till ren konsumtion. Vilket kan vara frestande nu i semestertider och 15 procent av alla svenskar har någon gång tagit lån för att finansiera sina sommarplaner. Med risk för att låta som glädjedödare tycker vi att det kan vara bättre att ha en lugnare och mer händelselös semester, snarare än att sätta sig själv i en skuldfälla.

Varför behöver vi SMS-lån

Varje år hamnar tusentals svenskar hos kronofogden som ett resultat av obetalda SMS-lån. Hårdare restriktioner och regleringar av marknaden verkar inte heller hindra utvecklingen på ett betydande sätt. Men vad beror svenskarnas lånande på?

Svenska folkets förkärlek till de snabba lånen kan delvis förklaras med vår ovilja att spara. Vi har begränsade marginaler, och undersökningar visar att väldigt få hushåll har en buffert som ger tillräcklig finansiell säkerhet. Vilket gör att det blir svårt att täcka för oförutsedda utgifter. Att ta ett lån från en storbank kan ta tid, och då framstår de snabba lånen som ett attraktivt alternativ. En nödvändig lösning för att ta sig ur knipan.

Tips för att välja kreditkort

Det är mycket att ha i åtanke när det är dags att välja kreditkort. Kanske kan det vara bra att ha flera, eller så passar det kanske bättre att ha ett. SE över vilka förmåner olika kort har och se vad som kan passa dig.

Jämför kreditkort ordentligt innan du väljer. Dels för att du ska hitta ett kort som passar dig och dels för att du inte ska hamna i en dyr kreditlösning som du inge använder.

Kreditkortspoäng och rabatter på det mesta

Det finns kreditkort som erbjuder poäng på mycket, men ofta skiljer de sig åt endel. Vilket kort som passar dig beror på hur dina köpvanor ser ut, skriver. SVD i en artikel. Det finns kreditkort från större och mindre kedjor eller banker. Vanligt är at bensinkedjor erbjuder kreditkort med rabatt och poängsamlande på bensin. Samma gäller flygbolag, klädkedjor, Matbutiker och mycket mer. Kartlägg dina utgifter och se till vad som kan passa din ekonomi. Snart kan du även teckna kreditkort hos Klarna, som fått Banktillstånd.

”Banktillståndet innebär att nya dörrar öppnas för Klarna att lansera nya finansiella produkter”, skriver Breakit.

Tryggt att shoppa med kreditkort

Nu i semestertider är det många som undrar vad som är mest lämpligt att betala med utomlands, något som Aftonbladet skriver om i en artikel. De tipsar om bland annat kreditkortet, som är en trygg betalningsmetod då du kan vända dig till kreditgivaren och ställa krav om något skulle bli tokigt.

Jämför lån för att undvika fällor

Antalet skuldsatta hos Kronofogden minskar andra året i rad. Även om det låter som siffror att hurra för bör vi se upp med att glädjas åt beskedet. Nya skuldsatta ökar nämligen samtidigt, och även om Kronofogden ständigt beviljar lånesaneringar verkar det se knepigt ut för många. Allt fler börjar dock se över sin privatekonomi, och fler har börjat jämföra lån på ett säkrare sätt. 

Vikten av att jämföra lån är otroligt stor om du befinner dig i en situation där du överväger att ta ett snabblån. Om du tar ett lån klokt och ser över vad lånet i slutändan skulle kosta dig totalt har du en god chans att inte hamna i en skuldfälla, det gäller förstås bara att lära sig vad exakt det är man ska titta på. Titta både på den effektiva räntan och din årsränta, och vad det kommer slå ut i för månadsbelopp. Då har du klart för dig vad ett lån på 10 000 kronor skulle kosta dig, och kan ta ställning till om det är något du kan betala av eller inte.

Betala av lånet klokt

Färre personer än länge har skulder hos Kronofogden. De låga siffrorna har vi inte sett sedan början av 90-talet. Tyvärr beror det till stor det på att Kronofogden har beviljat rekordstora skuldsaneringar. Det man däremot kan säga är att alla skulder inte nödvändigtvis har med SMS-lån att göra, utan kan också handla om 90-talets ekonomiska kris och att folk har skulder kvar från det.

Många som hamnar i en skuldfälla har hamnat i en ond cirkel där de försöker betala av ett lån som hela tiden blir större – med ännu ett lån. Istället för att betala av det lånet med ytterligare ett lån kan du använda din skatteåterbäring till att betala av dyrbara lån. Det som du bör tänka på är att undvika skuldspiralen, för det är den som kan vara förödande för många. Tar du istället ett noga övervägt lån kommer du slippa dessa typer av fällor som många hamnar i.

Kvinnor tar privatekonomin på större allvar

Att vara bra på att hushålla med sina slantar är något som den genomsnittliga svensken inte är. Men, ser man till män och kvinnor visar en undersökning att kvinnor i högre utsträckning tar risker gällande si privatekonomi på större allvar än vad män gör. 

Det är i en artikel från Newsdesk som man kan läsa att kvinnors konsumtionsbeteende står högre i riskzoonen för att dra på sig betalningsanmärkningar än män, men vidare går det också att ta del av att kvinnorna sedan tar denna risk på större allvar.

”Det är intressant att kvinnor generellt i högre grad är medvetna om risken med konsumtion på kredit. Den självinsikten vill vi veta mer om och syftet med Konsumtionsprofilen är att skapa en större medvetenhet hos gemene man om sin privatekonomi”

Kredithanteringsleverantören Lindorff har gjort ett test där människor själva får svara på ett gäng frågor, ett självskattningstest. Utifrån detta test kunde de se efter 4000 personer svarat att 48 % svarade att de fått en betalningspåminnelse det senaste året.

4246396-paying-with-a-banknoteVi har i tidigare artikel skrivit om hur man tar tag i sin privatekonomi, och egentligen är det ingen raketforskning, utan det handlar om att man ska veta alla sina bäckar och ha koll på hur man spenderar sina pengar. Genom att få mer koll kommer man även att få mer trygghet. Som kvinna ska man mer tänka sig före innan man genomför ett köp, medan man som man måste fundera på hur man kanske bryter en dålig vana för att komma på rätt köl igen.

Kinas rise and fall

I ett tidigare inlägg skrev vi om vad för aktier en kan spara i, nu inför det nya året. I dag skriver vi om det land vars ekonomi påverkar hela världen, och särskilt om den faller.

För det första, Kina är inte ett land som många andra. Med en totalitär regim där diktaturen har sin egen version av marknadsekonomi, som vi i väst kanske inte riktigt helt förstår. För år 2015 spåddes siffra på BNP bli den lägsta på 25 år och en del bedömare misstänker/fasar att den verkliga tillväxten kanske bara är hälften så stor och att bilden av Kinas ekonomi förskönas av dess egna politiska ledning. Olycksbådande är förnamnet.

analysEnligt en artikel i Svenska Dagbladet kan Kinas bilindustri till exempel tillverka 8 miljoner fler bilar än vad de sedan kan sälja. I många branscher i landet verkar det se lite likadant ut, med stål och byggsektorn som två typiska fall. Ett problem som bara blir större långsiktigt. Det gäller alltså att se upp och läsa av marknaden innan man väljer att investera i just vissa delar av Kinas tillverkningsindustri.

Dessutom visar det sig att Kina är skuldsatt upp över öronen, efter att de kopierat västvärldens kreditdriva värld och det i rekordfart dessutom. Svindlande siffror pekar på svag lönsamhet, stora lån och just höga räntor som fortsätter att ticka. Samtidigt är Kinas banksektor styrd politiskt, med ett försvinnande mörker som resultat – eftersom ingen vet hur det står till på den fronten utom några invigda statsmän.

Dramatiska dagar på börsen att vänta

Många spår att 2016 kommer visa sig innehålla en hel del dramatiska börsdagar som har förankring i Kinas dalande ekonomi. Kan man bromsa in utan att tappa ansiktet? Det är frågan som ställs i artikelns slutskede och en svår uppgift minst sagt. Vidare har Kina miljontals på miljontals människor som bor på fattig landsbygd och lever barskrapat och hur den sociala oron kommer te sig ifall många blir uppsagda och arbetslösa, det vill man inte ens veta.

Bostadsbristen i Stockholm

Bor du i en andrahandslägenhet i Stockholm? Då betalar du antagligen väldigt mycket i hyra. Enligt en artikel från Dagens Nyheter är det andrahandshyresgäster som bor dyrast av alla. Så här står det:

Det är billigare att köpa bostadsrätt än att hyra i andra hand, visar siffror som DN tagit fram. Den snedvridna bostadsmarknaden gör att både studenter och företag väljer att flytta någon annanstans.

Det är med andra ord tydligt att bostadssituationen inte är hållbar i Stockholm, speciellt STHLMinte när en ser till kraven för att överhuvudtaget kunna köpa en bostadsrätt.

För unga i Stockholm som har hjälp från sina föräldrar är det näst intill omöjligt att köpa sig en lägenhet. Lägenheterna i Stockholm kostar minst 2,5 miljoner och då handlar det bara om ettor, ska du ha en större lägenhet (över 30 kvadratmeter) får du räkna med att gå över 3 miljoner. Det innebär att du måste ha en kontantinsats på cirka 500 000 kronor, någonting som är näst intill omöjligt att spara ihop till om man fortfarande är ung. Och även om du får ihop pengarna, är det inte säker att banken accepterar dig som kund – om du till exempel inte är fast anställd eller har en betalningsanmärkning. Som tur är finns det mindre lånebolag som kan hjälpa till för de som har kommit ganska långt i sitt bostadssköp och endast behöver komplettera med en viss summa. Exempelvis kan du låna upp till 500 000 utan säkerhet på https://www.freedomfinance.se/privatlan.

Just nu kan det vara smart att köpa en lägenhet i Stockholm. Den rusande marknaden har nämligen stillat av under november och december. Enligt Sydsvenskan är prisökningen på bostäder över och i Stockholm ska priserna till och med ha backat helt. Detta innebär ju dock inte att man kan säkerställa att de stigande bostadspriserna har stannat av helt under en längre tid. Det kan vara en tillfällig dipp, varpå de återigen stiger igen. Men oavsett vilket är det nu en bra tid att ge sig ut för att se vad som finns. Du kan ha tur att ramla över någonting i det område som intresserar dig, för en mycket billigare kostnad nu än för några månader sedan.